SAĞLIK PERSONELİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE VE AİLELERİNE YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

SAĞLIK PERSONELİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE

VE AİLELERİNE YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER/ULUSLARARASI MAKALE

Bu Araştırma bilimsel bir araştırmanın ürünüdür Tamamen Özgün olup yazara aittir.

Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL (Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi)

Department of Child Development / Universty of  Northwestern/Washington  / USA-2019

Sağlık Personeli; doktor, hemşire, sağlık memuru, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve hastane yönetimine kadar engelli bireylere karşı gayet anlayışlı, ilgili, problemleri çözerek hareket etmeleri ve olumlu, güler yüzlü, sabırlı, eğitimli, şefkatli olmaları. Zihinsel engelli ve ailesinin rencide etmeden her türlü maddi ve manevi imkanları kullanarak kaliteli hizmet almalarını sağlanmalıdır.

 • Zeka geriliği olan çocukların tedavi öncesi hasta ve ailesinin hastaneyi ve muayenehaneyi ziyaretinin sağlanması, sağlık personeliyle tanıştırılması aile ve hastanın rahatlaması sağlanmalıdır.
 • Zihinsel engelli bireyin sağlık kuruluşundan hizmet alırken, sağlık personelinin engelliye karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranılması, alanında uzman kişilerin engelli ile iletişim kurması gerekmektedir.
 • Doktor, hemşire ve sağlık personelinin engelliye karşı basit ve anlaşılır cümleler kurması, yavaş ve yumuşak ses tonuyla iletişime geçmesi hasta ve ailesini rahatlatacaktır.
 • Zihinsel engellinin bir isteğinin olup olmadığı sorulmalı ve görüşünün alınması gerekmektedir.
 • Tedavi öncesin ve sonrasında hastaya neler yapılacağı, hangi aşamalardan geçeceği onu korkutmadan eğlenceli bir şekilde basit ve sakince anlatılmalıdır. Korkulacak bir durumun olmadığı inandırılarak içsel rahatlama sağlanmalıdır. Engelli birey yerine göre övülmeli duygularının okşanması sağlanmalıdır.
 • Zihinsel engelli birey iletişim kurmakta zorlanırsa sağlık personeli engelli bireyi çok iyi dinleyip anlamaya çalışmalıdır. Hastanın duyguları ve hareketleri, ifade şekilleri dikkatli izlenmelidir. Hastanın duygularını yeterince ifade etmesine izin verilmelidir. Gereken durumlarda bir engelli uzmanının yardımından da faydalanmak iyi olacaktır.
 • Hatanın bir yakını, en güvendiği kişi tedavi süresi boyunca içeri alınarak hasta rahatlatılabilir. Böylelikle hastanın sağlık personeline olan güveni artacaktır. Hastanın iletişim sağlamasın da yakını olan kişi sağlık personeline yardımcı olabilmektedir.
 • Hastaya verilen randevular hastanın yorgun olmadığı zaman dilimine göre ayarlanması sağlanmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığının çıkardığı Engellilere yönelik genelgesinin tamamına uyulması sağlanmalıdır.
 • Zihinsel engelliye ve ailesine her zaman yapıcı, pozitif yaklaşılmalı. Onları ve ailelerinin durumlarını anlamaya çalışılmalıdır.
 • Engelli ve ailesine öncelik verilerek sağlık hizmetlerinden hızlıca faydalanmaları sağlanmalıdır.
 • Her türlü yardımcı personel ile zihinsel engelli birey desteklenmeli ve rahat ettirilmelidir.

KAYNAKÇA

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/WASHİNGTON/USA

Department of Child Development / University of Nortwest/Washington  / USA-2018

İstanbul Gelişim Üniversitesi/Yüksek Lisans Tezi/Tez Danışmanı, Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR

HEALTH STAFF TO MENTALLY HANDICAPPED INDIVIDUALS

AND FAMILY APPROACHES AND RECOMMENDATIONS / INTERNATIONAL ARTICLE

This research is the product of a scientific research is completely original and belongs to the author.

Ph.D. Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL (Child Development and Psychology)

Department of Child Development / University Northwestern-Washington / USA-2019

Health personnel; physicians, nurses, health officers, patient caregivers, security guards and hospital management to individuals with disabilities to be very understanding, relevant, act by solving problems and positive, friendly, patient, educated, compassionate. It should be ensured that the mentally disabled and their family receive quality service by using all kinds of material and spiritual opportunities without offending them.

Before the treatment of children with mental retardation, the patient and his / her family should visit the hospital and the office, be introduced to the health personnel and the family and the patient should be relaxed.
While receiving services from the health institution of the mentally disabled individual, health personnel should be tolerant and tolerant towards the disabled, and experts in the field should communicate with the disabled.
Doctors, nurses and health personnel to establish simple and understandable sentences against the disabled, and communicate with slow and soft tone will comfort the patient and his family.
It should be asked whether the mentally disabled person has a desire and his / her opinion should be sought.
Before and after treatment, the patient should be told in a fun and simple way without fear of what to do and which stages he / she will go through. Believing that there is no situation to be feared, internal relaxation should be provided. Disabled individuals should be praised according to their place and their feelings should be caressed.
If the mentally retarded individual has difficulty communicating, health personnel should listen and understand the disabled person very well. The patient’s emotions, movements and expression patterns should be carefully monitored. The patient should be allowed to express his / her feelings adequately. If necessary, it is good to benefit from the assistance of a disabled specialist.
Relatives of the error, the most trusted person during the treatment period can be comforted by bringing the patient. This will increase the patient’s confidence in the health personnel. Even if the patient does not provide communication, the person who is close can help the health personnel.
Appointments for the patient should be adjusted according to the time period when the patient is not tired.
Compliance with the circular issued by the Ministry of Health for the Disabled should be ensured.
The mentally disabled and her family should always be approached constructively and positively. They should try to understand them and their families.
Priority should be given to disabled people and their families to ensure that they benefit rapidly from health services.
All kinds of auxiliary personnel and mentally disabled individuals should be supported and comfortable.

REFERENCES

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL,Department of Child Development / USA

Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019

Istanbul Gelişim University / Master Thesis / Thesis Advisor, Assoc.Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.