OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMİ ALAN 4-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN OYUN İLE ÖĞRENME BECERİSİNİN, COCUĞUN ZİHİNSEL, FİZİKSEL, DİL VE SOSYAL GELİŞİME OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL University Of Northwest, Washington, USA/ 2.Dr.Ögr.Üyesi Alper ÖZKILIÇ/Medikana Hastanesi /Biruni Üniversitesi/Çocuk Sağlığı ve Hatalıkları Uzmanı

OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMİ ALAN 4-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN OYUN İLE ÖĞRENME BECERİSİNİN, COCUĞUN ZİHİNSEL, FİZİKSEL, DİL VE SOSYAL GELİŞİME OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL University Of Northwest,Washington USA/Türkiye 

2.Dr.Ögr.Üyesi Alper ÖZKILIÇ/Medikana Hastanesi /Biruni Üniversitesi/Çocuk Sağlığı ve Hatalıkları Uzmanı

3.Okul Öncesi Öğretmeni Hümeyra HAS /Okan Üniversitesi /Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü  Tezli Yüksek Lisans

3.Esra AÇIKALIN /Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı/ İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler Doktora Bölümü

4.Ayşegül MARANGOZ/Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı /Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Tezli Yüksek Lisans

5.Murat AÇIKALIN/Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi Müdürü /Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Eğitim Yönetimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans

Özet:

Amaç; Anaokulu öğretmenlerinin bakış açısı ve gözlemleri ile Oyunla öğrenmenin gelişmekte olan çocuklar üstünde çocuğun Fiziksel, Soysal, Bilişsel ve Dil gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Bu araştırma; Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Güngören ilçelerinde Görev yapan 200 anaokulu öğretmenine ( 4-6 yaş arası) çocuklarda oyun ile öğrenmenin çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve dil gelişimine etkileri ile ilgili çoktan seçmeli 8 soru sorulmuş olup üçlü likert tipi soru ile Matematiksel yüzde yöntemi ile pasta oranlaması yapılarak çeşitli bulgulara ulaşılmış olup. Bulunan sonuçlar araştırmaya olduğu gibi aktarılmıştır.Bulgular: Yapılan araştırmada Anaokulunda görevli 200 öğretmene çoktan seçmeli 10 soru sorulmuş olup Analizi pasta yöntemi,  3 lü liket (200×0.5=%100 ) Evet, Hayır, Kısmen tipi soru ile matematiksel yüzde yöntemi kullanılarak araştırmanın Analizi yapılmıştır.

1)Öğrencilerin oyun ile oynarken onların fiziksel açıdan geliştiği düşünülmektedir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, öğrencilerin oyun ile oynarken onların fiziksel açıdan geliştiği düşünülmektedir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;180 Öğretmen Evet %90, Hayır diyen  %,0 Kısmen Diyen 20 kişi %10 sonucu bulunmuştur.2)Gelişmekte olan anaokulu öğrencilerin Oyunlarında körebe oyunu, uzun atlama, top vurma,Top atma, Top tutma, koşma gibi aktivitelerinin çocukların fiziksel gelişimi özellikle kaba ve ince motor gelişimine etkisinin olduğu söylenebilir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Gelişmekte olan anaokulu öğrencilerin Oyunlarında körebe oyunu, uzun atlama, top vurma, Top atma, Top tutma, koşma gibi aktivitelerinin çocukların fiziksel gelişimi özellikle kaba ve ince motor gelişimine etkisinin olduğu söylenebilir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;200 Öğretmen Evet cevabı vermiştir %100 sonuç bulunmuştur.

3)Okul Öncesi Öğrencilerin Oyun ile Sosyal gelişim arasında yakın ve etkili olumlu katkısının olduğu düşünülmektedir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Okul Öncesi Öğrencilerin Oyun ile Sosyal gelişim arasında yakın ve etkili olumlu katkısının olduğu düşünülmektedir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;200 Öğretmen Evet cevabı vermiştir %100 sonuç bulunmuştur.4)Anaokulu öğrencilerinin, Oyun aktivitelerinde oyun ile sosyalleşmesi ve akranları ile daha uyumlu ve kaliteli zaman geçirdiği söylenebilir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Anaokulu öğrencilerinin, Oyun aktivitelerinde oyun ile sosyalleşmesi ve akranları ile daha uyumlu ve kaliteli zaman geçirdiği söylenebilir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;190 Öğretmen Evet %95, Hayır diyen  %,0 Kısmen Diyen 5 kişi %5 sonucu bulunmuştur.

5)Anaokulu öğrencilerinin oyun aktivitelerinde küpler, sayılar, Legolar ile oyun oynaması onların bilişsel yeteneklerinin gelişmesine olumlu etkiler yapacağı bilinmektedir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Anaokulu öğrencilerinin oyun aktivitelerinde küpler, sayılar, Legolar ile oyun oynaması onların bilişsel yeteneklerinin gelişmesine olumlu etkiler yapacağı bilinmektedir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;200 Öğretmen Evet cevabı vermiştir %100 sonuç bulunmuştur.6)Okul öncesi öğrencilerin oyun ile öğrenmede özellikle her çeşit oyunun çocuğun zeka gelişimine büyük katkısının olduğu düşünülmektedir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Okul öncesi öğrencilerin oyun ile öğrenmede özellikle her çeşit oyunun çocuğun zekâ gelişimine büyük katkısının olduğu düşünülmektedir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;200 Öğretmen Evet cevabı vermiştir %100 sonuç bulunmuştur.7)Gelişmekte olan çocukların oyun ile dil gelişimleri arasında etkisinin olduğu ve dilin daha hızlı öğrenildiği bilinmektedir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Gelişmekte olan çocukların oyun ile dil gelişimleri arasında etkisinin olduğu ve dilin daha hızlı öğrenildiği bilinmektedir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;165 Öğretmen Evet %,82.5 Hayır diyen  %,0 Kısmen Diyen 35 kişi % 17.5 sonucu bulunmuştur.8)Okul öncesi öğrencilerin oyun oynayarak dil gelişimin üst noktaya çıkarak daha akıcı ve düzgün cümleler kurduğu dilin aktivitesinin daha çok geliştiği söylenebilir.Bulunan Sonuç; iki yüz öğretmene, Okul öncesi öğrencilerin oyun oynayarak dil gelişimin üst noktaya çıkarak daha akıcı ve düzgün cümleler kurduğu dilin aktivitesinin daha çok geliştiği söylenebilir diye sorulmuştur alınan cevaplar şu şekildedir;145 Öğretmen Evet %72.5, Hayır diyen  %,0 Kısmen Diyen 55 kişi %27.5 sonucu bulunmuştur.Sonuç; Öyle görülüyor ki yapılan çoktan seçmeli Üçlü likert tipi soru ile analiz yapılmak suretiyle bulunan bulgular yüzdelere dökülerek veriler olduğu gibi sonuca yansıtılmıştır.

Bu sonuçlar şu şekilde ortaya çıkmıştır.Anaokulu öğrencilerin ;Araştırmada, öğrencilerin oyun ile oynarken onların fiziksel açıdan geliştiği göstermektedir.

Gelişmekte olan anaokulu öğrencilerin Oyunlarında körebe oyunu, uzun atlama, top vurma, Top atma, Top tutma, koşma gibi aktivitelerinin çocukların fiziksel gelişimi özellikle kaba ve ince motor gelişimine etkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Okul Öncesi Öğrencilerin Oyun ile Sosyal gelişim arasında yakın ve etkili olumlu katkısının olduğu bulunmuştur.Anaokulu öğrencilerinin, Oyun aktivitelerinde oyun ile sosyalleşmesi ve akranları ile daha uyumlu ve kaliteli zaman geçirdiği sonucu ortaya çıkmıştır.Araştırmada; Anaokulu öğrencilerinin oyun aktivitelerinde küpler, sayılar, Legolar ile oyun oynaması onların bilişsel yeteneklerinin gelişmesine olumlu etkiler yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır.Okul öncesi öğrencilerin oyun ile öğrenmede özellikle her çeşit oyunun çocuğun zeka gelişimine büyük katkısının olduğu bulunmuştur.Gelişmekte olan çocukların oyun ile dil gelişimleri arasında etkisinin olduğu ve dilin daha hızlı öğrenildi sonucu ortaya çıkmıştır.Okul öncesi öğrencilerin oyun oynayarak dil gelişimin üst noktaya çıkarak daha akıcı ve düzgün cümleler kurduğu dilin aktivitesinin daha çok geliştiği sonucu bulunmuştur.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: BU ARAŞTIRMA TAMAMEN ÖZGÜN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINI İÇERMEKTEDİR. REFERANS GÖSTERİLEMEDEN HİÇ BİR YERDE YAYINLANAMAZ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL ÇOCUK GELİŞİMİ KONGRESİN 2020.

TEŞEKKÜRLER

1.AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION / TEXSAS

2.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/WASHİNGTON/ÜNİVERSİTY OF NORTHWESTERN- CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

3.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/ CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

4.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

5.İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/ MEDICAL SCHOOL

6.İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/ CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

7.ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ

8.İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/HALKLA İLİŞKİLER DOKTORA BÖLÜMÜ

9.İSTANBUL HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ

10.BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ

11.HALİL BEKMEZCİ ANADOLU LİSESİ

12.YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

TEACHING THE POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF THE MENTAL, PHYSICAL, LANGUAGE AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE GAME LEARNING SKILLS OF CHILDREN BETWEEN 4-6 YEARS WHO TAKE PRE-SCHOOL EDUCATION.

1.Dr.Yildırım Bayezit DELDAL University Of Northwestern, Washington, USA / Istanbul University Department of Child Development

2.Dr. Lecturer Alper ÖZKILIÇ / Medikana Hospital / Biruni University / Child Health and Failure Specialist

3. Pre-School Teacher Hümeyra HAS / Okan University / Child Development and Education Department

3.Esra AçıkALIN / Bahçelievler Anatolian High School Assistant Manager / Istanbul Commerce University Public Relations PhD Department

4.Ayşegül MARANGOZ / Yunus Emre Imam Hatip Secondary School Assistant Director / Ankara Gazi University Sports Sciences Department Master’s Thesis

5.Murat AçıkALIN / Bahçelievler Halil Bekmezci Anatolian High School Manager / Hasan Kalyoncu University / Department of Education Management Master’s Degree

Summary:

Goal; With the perspective and observations of kindergarten teachers, it was aimed to investigate the positive and negative effects of game learning on the developing children’s physical, social, cognitive and language development.

Method: This research; 200 kindergarten teachers (4-6 years old) working in Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Güngören districts were asked 8 multiple choice questions about the effects of learning with children on the mental, physical, social and language development of the child. Various findings have been reached by making cake proportion with. The results were transferred to the research as they were.

Results: In the research conducted, 10 multiple choice questions were asked to 200 teachers working in the Kindergarten. Analysis of the research was carried out by using the analysis pie method, 3-point liket (200×0.5 = 100%) Yes, No, Partially type question and mathematical percentage method.

1) It is thought that students are physically developing while playing with the game.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that the students are thought to have improved physically while playing with the game. The answers are as follows;

180 teachers say yes 90%, say no, 20 say partially, 20% say 10.

2) It can be said that the activities of developing kindergarten students such as game play, long jump, hitting ball, throwing ball, holding ball, running have an impact on the physical development of children, especially on the rough and fine motor development.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that the activities of developing kindergarten students such as ball game, long jump, hitting ball, throwing ball, holding ball, running could have an impact on the physical development of children, especially on the rough and fine motor development.

200 teachers answered Yes, 100% results were found.

3) It is considered that Preschool Students have a close and effective positive contribution between Game and Social development.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that Preschool Students are thought to have a close and effective positive contribution between Game and Social development.

200 teachers answered Yes, 100% results were found.

4) It can be said that kindergarten students socialize with the game in the game activities and spend more time in harmony with their peers.

The Result Found; Two hundred teachers were asked to be told that Kindergarten students socialize with the game in the game activities and spend more time in harmony with their peers and the answers received are as follows;

190 Teacher Yes 95%, Saying No%, 0 Partially Saying 5 people 5% results were found.

5) It is known that kindergarten students playing games with cubes, numbers, and Legoes will have positive effects on the development of their cognitive abilities.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that it is known that Kindergarten students play with cubes, numbers, Legos in their play activities will have positive effects on the development of their cognitive abilities.

200 teachers answered Yes, 100% results were found.

6) Preschool students are thought to have a great contribution to the intelligence development of the child, especially of all kinds of games.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that preschool students are thought to have a great contribution to the intelligence development of the child, especially of all kinds of games, and the answers are as follows;

200 teachers answered Yes, 100% results were found

7) It is known that developing children have an effect between play and language development and language is learned faster.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that it is known that developing children have an effect between play and language development and that the language is learned faster. The answers received are as follows;

165 Teacher Yes%, 82.5 Saying No, 35 Partly Saying 35 people were found 17.5%.

8) It can be said that the activity of the language is improved more, in which preschool students play games and develop more fluent and smooth sentences by going to the top of the language development.

The Result Found; Two hundred teachers were asked that it can be said that the activity of the language, where preschool students play more fluently and properly, by increasing the language development by playing games, improves more, and the answers are as follows;

145 teachers, yes 72.5%, 55 who say no, 55 people who say 0 partially, 27.5% were found.

Result; It is seen that the findings found by analyzing with the multiple choice triple likert type question are poured into the percentages and the data are reflected to the result as they are.

These results came out as follows.

Kindergarten students;

• In the study, it shows that the students are developing physically while playing with the game.

• It was concluded that activities of developing kindergarten students such as ball game, long jump, hitting ball, throwing ball, holding ball, running have an effect on the physical development of children, especially on the rough and fine motor development.

• It has been found that Preschool Students have a close and effective positive contribution between Game and Social development.

• It was concluded that the kindergarten students socialize with the game in the game activities and spend more time in harmony with their peers.

• In the research; It was concluded that kindergarten students playing with cubes, numbers, and Legos in their game activities had positive effects on the development of their cognitive abilities.

• It has been found that especially all kinds of games have great contribution to the intelligence development of the child in preschool students.

• It has emerged that developing children have an effect between game and language development and the language is learned faster.

• It has been found that the activity of the language is improved more by preschool students by playing games and the language development goes up to the top, and the language is more fluent and smooth.

IMPORTANT EXPLANATION: THIS RESEARCH INCLUDES THE RESULTS OF COMPLETELY ORIGINAL RESEARCH. NON-PUBLISHED, REFERENCE SHOWED

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY NATIONAL CHILD DEVELOPMENT CONGRESS 2020.

THANKS

1. AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION / TEXSAS

2. UNITED STATES / WASHINGTON / UNIVERSITY OF NORTHWESTERN- CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

3.ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY / CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

4.ISTANBUL UNIVERSITY / CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

5.ISTANBUL BIRUNI UNIVERSITY / FACULTY OF MEDICINE

6. ISTANBUL MEDICANA HOSPITAL / BAHCELIEVLER

7.ISTANBUL OKAN UNIVERSITY / CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

8.ANKARA GAZI UNIVERSITY / FACULTY OF EDUCATION

9.ISTANBUL TRADE UNIVERSITY / PUBLIC RELATIONS DOCTORAL DEPARTMENT

10.ISTANBUL HASAN KALYONCU UNIVERSITY / FACULTY OF EDUCATION

11.BAHÇELİEVLER ANATOLIAN HIGH SCHOOL

12.HALİL BEKMEZCİ ANATOLIAN HIGH SCHOOL

13.YUNUS EMRE İMAM HATİP SECONDARY SCHOOL

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.