OBEZİTE VE KANSER İLİŞKİSİ

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi  Çocuk Gelişimi&Üniversity of Northwest Doktora/ABD. Namık Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü III.Sınıf.

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University Child Development&University of Northwest PhD / USA. Namik Kemal University Department of Nutrition and Dietetics III.Class

Bilindiği üzere obezite büyük bir sağlık sorunudur. Dünya insanlarının bu sinsi hastalıkla savaşması yüz yıllardır devam etmektedir.

Bu araştırmamda kısaca obeziteye değineceğiz ve kanserle ilişkisini kısa ve net bilgiler ile gözler önüne sereceğiz. Genel anlamda obezite hastalığı, vücutta yağ kütlesinin kas, iskelet ve su gibi yağsız kütleye oranla aşırı miktarda artması durumudur.

OBEZİTENİN TEMEL SEBEPLERİ

GENETİK FAKTÖRLER: Kalıtsal olarak gen yolu ile çocuklarına Obez geni miras bırakma durumu.

İLK ÜÇ YIL FAKTÖRÜ: Çocuğun ilk üç yılında fazla yağlı ve karbonhidratlı beslenmesi sonucu vücut yağ oranının artması ile oluşan obezite hali.

YANLIŞ BESLENME: Aşırı yağlı, Unlu, şeker yiyecek ve içecekler ile Hormonlu gıdalar ve işlenmiş gıdalar. Fazla hayvani yağ ve et ürünleri, Hamur işleri ve Düzensiz beslenme)

AİLE FAKTÖRÜ: Ailedeki yeme içme gıda tüketme davranışlarının gelecek nesilleri etkilemesi.

ALIŞKANLIKLAR: Yanlış yeme, beslenmenin vaz geçilemez olduğu durumlar.

GELENEKLER: Ailede geçmiş atalarından kalma yanlış beslenme türleri…

OBEZİTENİN SEBEP OLDUĞU BAZI SAĞLIK SORUNLARI

OBEZİTENİN KANSERLE İLİŞKİSİ

Yanlış ve sağlıksız beslenme sonucunda oluşan obezitenin kansere sebep olması sonucu insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ederek bireylerin ölümüne neden olduğu bilinmektedir.

Obezite kansere yol açar. Evet, yapılan tüm bilimsel araştırmalar obezitenin kansere yol açtığını kanıtlamıştır. Peki, bu kanser türleri nelerdir;

 • Menenjion; Bir çeşit Beyin ve Omur ilik tümörü kanseri
 • Tiroid Kanseri
 • Memem Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Kolon, Rektum kanseri
 • Üst Mide Kanseri
 • Pankreas Kanseri
 • Safra Kesesi kanseri
 • Over, Kadın Yumurtalık kanseri
 • Multiple Miyelom
 • Rahim Kanseri (Endometrium)
 • Özofagusun adeno karsinomu

KAYNAKÇA

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi  Çocuk Gelişimi&Üniversity of Northwest Doktora/ABD. Namık Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi.

Prof.Dr.Mustafa ÖZDOĞAN.https://www.drozdogan.com/obezite-ile-kanser-iliskisi/

Resim Kaynak:drozdogan.com2019

RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND CANCER

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University Child Development&University of Northwest PhD / USA. Namik Kemal University Department of Nutrition and Dietetics III.Class.

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University Child Development&University of Northwest PhD / USA. Namik Kemal University Department of Nutrition and Dietetics

As is known, obesity is a major health problem. The people of the world have been fighting this insidious disease for hundreds of years.

In this research, we will briefly address obesity and reveal its relationship to cancer with short and clear information. In general, obesity disease is a condition in which fat mass in the body increases in excessive amounts compared to lean mass such as novelization, skeleton and water.

THE MAIN CAUSES OF OBESITY

Genetic factors:the condition of inheriting the obese gene to their children through the gene.

Factor of the first three years: a state of obesity caused by an increase in the proportion of body fat as a result of excessive fat and carbohydrate nutrition in the first three years of the child.

Improper nutrition: excessive fat, flour, sugar foods and drinks, as well as hormone foods and processed foods. Excess animal fat and meat products, pastries and irregular nutrition)

Family factor: eating and drinking food consumption behaviors in the family affect future generations.

Habits: improper eating, situations where nutrition is impossible to give up.

Traditions: types of misnomer from past ancestors in the family…

SOME HEALTH PROBLEMS CAUSED BY OBESITY

* Diabetes-causes the formation of insulin resistance

* Causes hypertension

* Causes coronary artery disease

* Causes gallbladder diseases

* Causes stroke

* Causes sleep apnea

* Causes asthma

* Triggers psychological problems

RELATION OF OBESITY TO CANCER

It is known that obesity caused by improper and unhealthy eating causes cancer, seriously threatening human health and causing the death of individuals.

Obesity leads to cancer. Yes, all scientific research has proven that obesity leads to cancer. So, what are these types of cancer;

* Meningion; a type of brain and vertebra tumor cancer

* Thyroid Cancer

* Breast Cancer

* Kidney Cancer

* Liver cancer

* Colon, rectal cancer

* Upper Stomach Cancer

* Pancreatic Cancer

* Gallbladder cancer

* Ovarian, female ovarian cancer

* Multiple Myeloma

* Uterine Cancer (Endometrium)

* Adeno carcinoma of the esophagus

REFERENCES

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University Child Development&University of Northwest PhD / USA. Namik Kemal University Department of Nutrition and Dietetics III.Class.

Prof.Dr.Mustafa OZDOGAN.https: / / www. drozdogan. com/obesity-with-cancer-related/

Picture source: drozdogan. com2019

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.