Engelliler Açısından Kaynaştırma Eğitimin Faydaları Nelerdir?

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL (Çocuk Gelişimi). Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR (Yüksek Lisans Tez Danışmanım)

Bu çocuklar ayrı bir okula yâda özel olarak oluşturulan sınıflara gidilmeyeceğinden, çocuğun üstünde oluşacak olumsuz etkiyi yok etmek, çocuğun statüsünü yükselterek onun iyi hissetmesini sağlamak, ucuz ve akranlarıyla aynı eğitimi alması, çok fazla engelli çocuğun kaynaştırma sınıfına alınarak edineceği faydayı maksimum seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. Zihinsel engelli çocukların normal sınıflarda kaynaştırma eğitimi alarak akranlarıyla okuması sosyal yönden ve psikolojik açıdan iyi hissetmelerini sağlayacaktır

 Kaynaştırma eğitimi alan çocuklar normal çocuklar ile aynı kalitede eğitim alırlar. Bireyselleştirilmiş eğitim programındaki hedeflere göre sınav yapılır ve değerlendirme sonucunda eğitim açıdan çeşitli önlemler alınır.

Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretimde kolaylıklar sağlanması, bürokratik engellerin kaldırılması, hayatsa kazanımlarını en üst düzeyde kazanmaları tam bağımsız olmaları açısından önemlidir.

Zihinsel engelli bireylerin toplumda hak ettikleri statüde olmaları, sosyalleşmeleri, uygun eğitim ortamı ve kaynakların üretilip verilmesi, her türlü bilgi kaynaklarından ve imkânlardan faydalanmaları, her açıdan eksiklerinin kapatılması devletin asli vazifelerindendir. Özel gereksinimli çocukların eğitim gereksinimlerini belirleme ve uygulamaya geçmek için onlara, uygun eğitim-öğretim ortamının oluşturulması ile mümkün olacaktır.

Zihinsel engelli bireylerin yeteneklerine, gereksinimlerine ve yeterliliklerine bakılarak eğitim verilmesi, tüm eğitim imkânlarından faydalanmaları onların başarılı olmaları için en önemli şarttır. Eğitim hayatı dışında bu çocuklara sevgi aşılanmalı, onlarında birer birey olduğu unutulmamalıdır. Özel gereksinimli çocuklara yardım etmeli ve onları anlamaya çalışmalıyız. Böylelikle bu çocuklar toplum tarafından dışlanmayarak benimseneceklerdir.

Zihinsel engellilik durumuna göre, bu çocuklar;

 (1) kademede yani ilkokulda temel aritmetik, okuma ve yazma, spor becerileri konularında aldıkları eğitim ile (2) kademe, orta öğretimde mesleki eğitime yönlendirilirler yâda akademik açıdan daha iyi seviyede olan çocuklar kaynaştırma sınıflarında eğitimlerine devam ederler.

Hafif zihinsel yetersizliği olan çocuklar aldıkları akademik ve destek eğitimi sayesinde gündelik hayattaki tüm işleri başarı ile yerine getirirler. Normal çocuklardan farkları yoktur. Bazı zihinsel engelli çocuklar resim, müzik ve çeşitli spor dallarında üstün başarılar göstermektedirler.

KAYNAKÇA

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezinden Alınmıştır.)

Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Danışmanı)

Resim 1.Milliyet Gazetesi, https://www.milliyet.com.tr/pembenar/seviye-yildiz/turkiye-de-kaynastirma-egitiminde-merkezi-sinav-haksizligi-2718255

Resm 2 Kaynak Zicev .https://zicev.org.tr/kaynastirma-egitimi…

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.