ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE OBEZİTENİN YOL AÇTIĞI SAĞLIK PROBLEMLERİ. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi/Çocuk Gelişimi/Üniversity of Texas/ABD

Asst.Prof.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Child Development and Psychology / American Pediatrics Foundation / University of Texas / Istanbul University Department of Child Development

Obezite bir birey için bebeklik döneminde başlar ve 40 yaşına kadar gelişim göstermektedir. Bir çok sağlık probleminin temel sebebi şişmanlıktır. 40 yaşına gelmiş şişman ve sigara içmeyen bir bireyin yaşam süresi 7-8 yıl kısalmaktadır.Sigara içen ve 40 yaşını geçmiş obezite bir bireyin yaşam ömrü 15 yıl kısalmaktadır.Çocuklukta ise yanlış beslenme sonucu obezite olmuş şişman bireylerin ortalama ömrü 20 yıl kısalmaktadır.

Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları

 • Ruhsal Problemler
 • Erken Ergenliğe girme
 • Kanser Riskinin Artması
 • İnsilün direnci sendromu,
 • Yüksek tansiyon
 • Kan yağı artışı
 • Şeker hastalığı
 • Tip 1 ve 2 sorunu
 • Böbrek hastalıkları
 • Damar Tıkanıklığı
 • Adet düzensizlikleri/kanamalarda düzensizlik
 • Safra kesesi taşı iltihabı
 • Deride koyulaşma
 • Cilt sorunu ve lekelenmeler
 • İskelet sistemi sorunu
 • Bacaklarda kayma ve eğilme
 • Solunum yolu enfeksiyonu
 • Astım sorunu
 • Horlama problemi
 • Karaciğerde yağlanma
 • Uykuda solunum enfeksiyonu
 • Ciltte döküntü

Çocuklarda Obezitenin Tedavisi

 • kalorilsş yüksek yiyecek alımlarını sınırlandırılması.
 • Makarna-pilav-patates gibi şeker yükü yüksek gıdalar yerine meyve-sebze-bakliyat tükettirin.
  Bol Bol su içirtin.
  obezite ile ilgili altında yatan başka bir hikaye varsa önce bvu araştırılmalı.
 • Beslenme planı gözden geçirilmeli
  Aktivite artırılmalı
 • Yaşam boyu sürecek davranış değişikliği sağlanmalı
 • Sağlıklı beslenme
 • Doğru beslenme kurallarına uymalı 3 öğün yenmeli 6 öğün değil.
 • Yemeklerin yavaş ve iyice çiğnenerek yenmesini sağlayın ve öğün aralarında gelişigüzel çikolata, cips gibi abur cubur türü atıştırmalardan kaçının.
 • Hamburger, pizza türü hızlı gıda tüketimini azaltın.
 • Sağlık çalışanlarının Çocuğa destek olması sağlanmalı.
  Bebeklerde ek besine erken geçilmemesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Child Development and Psychology / American Pediatrics Foundation / University of Texas / Istanbul University Department of Child Development

HEALTH PROBLEMS IN OBESITY IN CHILDREN AND ADULTS

Obesity starts in infancy for an individual and develops until the age of 40.
The main cause of many health problems is obesity. The life expectancy of a fat and non-smoking individual who has reached the age of 40 is shortened by 7-8 years. The life span of an obesity individual who smokes and over 40 years of age is shortened by 15 years.

Health Problems Caused by Obesity

• Spiritual Problems
• Entering Early Adolescence
• Increased Cancer Risk
Insulin resistance syndrome,
• Hypertension
• Blood fat increase
• Diabetes
Type 1 and 2 problem
Kidney diseases
• Vascular Occlusion
• Menstrual irregularities / bleeding irregularities
• Gallstone inflammation
• darkening of the skin
Skin problem and blemishes
• Skeletal system problem
• Sliding and bending legs
Respiratory infection
• asthma problem
Snoring problem
• Fatty liver
• Respiratory infection during sleep
Rash on the skin

Treatment of Obesity in Children

• Limit high-calorie food intakes.
• Instead of high-sugar foods such as pasta-rice-potatoes, consume foods that are low in sugar-fruit-vegetables-legumes.
Drink plenty of water.
If underlying disease should be investigated
• Nutrition plan should be revised
Activity should be increased
• Lifelong behavior change should be provided
• Healthy eating
• Proper nutrition
• Ensure that food is eaten slowly and thoroughly and avoid snacks such as chocolate, chips and snacks between meals.
• Reduce the fast food consumption of hamburgers, pizza types.
• Families should cooperate and support the child
Infants do not pass additional food early

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Child Development and Psychology / American Pediatrics Foundation / University of Texas / Istanbul University Department of Child Development

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın iki kitabı Ekim 2019 da Marmara yayın evi tarafından basılmıştır. 1.Zihinsel Engellilik ve Otizm, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 2.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 3.Çocuk Gelişimi Araştırmaları Kitabı (basım aşamasında)

3 thoughts on “ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE OBEZİTENİN YOL AÇTIĞI SAĞLIK PROBLEMLERİ. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi/Çocuk Gelişimi/Üniversity of Texas/ABD

 • 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 03:12
  Permalink

  Saygi Deger Hocam Merhaba. Yazinizi cok dikkatli okudum ve cok begendim. Çogu kisi bunun farkinda degil yani yasamlarinin azalacagindan haberleri yok ve surekli yemek yemeleri sagliksiz besin tuketmeleri inanin cok dogru degil…. Yuksek kalori yakilmadiginda vucuddan atilamadiginda yag olarak geri doner bu kansere davetiye gondermektir. Sevgilerimi ve saygilarimi sunuyorum.
  Prof.Dr.Alara KOÇ/New York

 • 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 03:20
  Permalink

  Hi…
  Very good.
  I can Translate this page.
  And……
  A wonderful this write.
  Thank You ….
  If you come in the California city.
  Please visit me.
  California high school in the big Canter.
  Dr.Luisa Cut

 • 31 Mayıs 2020 tarihinde, saat 10:55
  Permalink

  Hi,

  I hope this email reaches you in good health. I had a chance to come across your website recently. Your amazing website was a pleasant detour for me, which led me here in your inbox.

  I would like to propose an offer to you, an offer that would be beneficial for both of us.

  I would like to publish a guest post article on your splendid website. The article would be relevant to your website niche and of top-notch quality. All I require in return is a backlink within the body of the article.

  If you’re happy with this arrangement, I can proceed to send you some unique topics.

  I await your affirmation with anticipation.

  Looking forward.

  Regards,

  Jessica Stone

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.