ÇOCUK VE ERGENLERDE PANİK ATAK NEDİR?

WHAT IS A PANIC ATTACK IN CHILDREN AND ADOLESCENTS?

1.DELDAL yıldırım Bayezit/USA, 2.D.Moreau ,  M.M. Weissman, Am J Psychiatry, University Of New York

Çocuklardaki panik atak büyük bireylerdeki panik atak arasın da panik atak derecesinin şiddeti yönünden duruma göre farklılık gösterebilir. Panik atak dediğimizde alt benliklerinde yani kişinin bebeklik ve çocukluk döneminde geçirmiş olduğu bazı olumsuz durumların belli bir zaman sonra dışarıya yansıması olayıdır. Panik atak geçiren 6-7-8-9-10 yaşlar ve ergenlik dönene giren 18 yaşındaki bireylerin mutlaka tedavi görmesi gerekmektedir. Unutmayın panik atak psikolojik kökenli bir hastalıktır. Bastırılmış olaylar mutlaka gün yüzüne çıkar. Bu olaylar geçmişte yaşanan şiddetin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek dozlu panik atağa yâda söndürülebilir bir psikolojik probleme sebep olabilir. Bu durumda mutlaka uzman bir psikiyatriye gitmek ve tedavi olmak gerekmektedir.

PANİK ATAĞIN BELLİ BAŞLI BELİRTİLERİ

 • Her an kötü bir olayın olacağı hissini yaşama
 • Korkunun sürekli yaşanması
 • Kalbin çok şiddetli ve hızlı çarpması
 • Baş dönmesi
 • Sersemlik hali
 • Sarsılarak titreme
 • Gerçek dışı hisler
 • Ölüm korkusu
 • Kendi kontrolünü kaybetme korkusu
 • Aklını yitirme hissi
 • Ağır depresyon hali
 • İntihara yönelme
 • Sigara ve alkol bağımlılığı
 • Gözlerin ve dudakların gerilmesi
 • Nefes darlığı ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve tekrarlayan yoğun korku hali veya rahatsızlık devam etmesi.

Panik Atak Hastalığın Zararları;

 • Ergenin sosyal ilişkilerini bozar
 • Çocuklarda huzursuzluğu arttırır
 • Tırnak yeme gibi bazı oluşumlara zemin hazırlar
 • Sosyal ve Psikolojik gelişimi bozar
 • Kaygı halleri artar
 • Atak geçirebilirler
 • Uyku düzenleri bozulur
 • Geçirecekleri atağın kimsenin tedavi edemeyeceğini düşünüp aile yanından ayrılamazlar. Okulda devamsızlıkları artar.
 • Ağır vakalarda çocuk veya ergen evden çıkmaktan dahi kaçınabilir.
  İntihar etme eğilimi gelişebilir
 • Ağır seyreden vakalarda Ağır depresyon gelişir
 • Uyuşturucu maddenin iyi geldiğini sanarak alkol ve yatıştırıcı madde kullanımı arzulayabilirler
 • Geçimsizlik ve şiddet artar
 • Bazı durumlarda kendilerine, akranlarına ve ailelerine zarar verebilirler

PANİK ATAK TEŞHİSİ

Panik Atak,  teşhisi koymak çok kolay olmamakla birlikte öncelikle fiziksel muayenenin Tıp doktoru tarafından yapılması gerekmektedir. Bedensel bir rahatsızlık yok ise ve Mutlaka çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Erken tedavinin bu hastalığın iyileşmesi sürecinde etkisi çok fazladır.


KAYNAKÇA

 • Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/Child Development/washington / United States of America/2021

 • D.Moreau ,  M.M.Weissman, Am J Psychiatry. New York University, 1992 Oct;149(10):1306-14. doi: 10.1176/ajp.149.10.1306. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1530067/
 • https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/ergenlerde-ve-cocuklarda-panik-34318879

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.