AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NEDİR ( FMF) Familial Mediterranean Fever/ Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi; Çocuk Gelişimi /Üniversity Of Northwest/ Üniversity of Texas/Child development and psychology Department /The University Of istanbul / The Üniversity Of Texas

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, Dr.Hasan ÖZTURAN
Child development and psychology Department /The University Of istanbul / The Üniversity Of Texas

WHAT IS FAMILY MEDITERRANEAN FIRE (FMF)

Familial Mediterranean Fever / Ph.D.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Istanbul University; Child Development / Üniversity Of Northwest /

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NEDİR? ( FMF)

Familial Mediterranean Fever/ Ph.D.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi; Çocuk Gelişimi /Üniversity Of Northwest/

Genetik olarak, bireylere doğuştan geçen vücudun kalıtsal gen mutasyonu nedeniyle sebebi olmayan iltahibi bir durum oluşur ve bağışıklık sisteminin çökmesi ile ilerlemesi ve tedavi olunmaması ise ölüme sebebiyet veren bir hastalıktır. Amiloidoz, proteinin dokuların dışında birikmesine yol açarak organlarda hasara neden olabilir. İltihabi durumun karaciğer, akciğer, kalp zarı ve eklemlerde biriken iltihap vücudun bağışıklık sistemini tetiklemesine ve bağışıklık sistemini çökerterek hastanın organ yetmezliğine kadar götüren çok ciddi bir gen hastalığıdır. Hastalık, çekinik gen yoluyla aktarılır. Anne ve babası bu gen mutasyonuna sahip çocuklarda görülebilir.

Tedavisi;

Bu hastalık ülkemizde çok görülmekle beraber; Araplar, İsrail, Yunan, Ermeni, italyanlarda da çok fazla görülmektedir. Küçük yaşlarda gözüken bu genetik mutasyon oluşumuna bağlı iltihabi durum 1970 yılında Kolşisin isimli bitkisel kaynaklı ilaç sayesinde ateş ve ağrı atakları çok büyük oranda tedavi etmeyi başarmıştır. Hastalığın teşhis, tedavi ve takibi Romatoloji Uzmanı tarafından yapılır. Düzenli kolşisin tedavisinin hastaların büyük çoğunluğunda atakların sayısı ve şiddetini azaltmasının yanında tüm hastalarda amiloid gelişimini önlediği kanıtlanmıştır.Child development and psychology Department /The University Of istanbul / The Üniversity Of Texas

Nasıl Görülür;

 • Çocukluk döneminde ortaya çıkar
 • İlk atak 15 ile 20 yaş aralığında
 • Ateş tekrarı, ateşin 38c aşması
 • Vücutta kasılmalar
 • Atakların görülmesi
 • Karın Ağrıları
 • Baş, boyun, eklem ağrıları.
 • Kas ağrısı
 • Atak döneminde hasta tamamen sağlıklıdır
 • 12 saat ile 3 gün arası atak olur
 • Çocuklarda görülmesi halinde çocuk 3 gün hasta yatar
 • Karın ağrıları apandist –safra kesesi ağrısıyla karıştırılır.
 • Göğüste Ağrı oluşur.
 • Eklem iltihabı-artrit
 • Dizlerinin altında ve ayaklarda kırmızı bir döküntü
 • Testis torbasında şişme ve ağrı
 • Kanda iltahap oranının artması

KAYNAKLAR

1-Ph.D.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi; Çocuk Gelişimi /Üniversity Of Northwest

2-Acıbadem Hastanesi

3-Üniversity of Boston; Amyloidosis can be diagnosed by detecting the characteristic amyloid protein stained by Congo red in a biopsy specimen of involved tissue (mouth, rectum, fat, kidney, heart, or liver). A needle aspiration biopsy of fat just under the skin of anterior abdominal wall, originally developed at Boston University, offers a simple and less invasive method to diagnose systemic amyloidosis.

WHAT IS FAMILY MEDITERRANEAN FIRE (FMF)

Familial Mediterranean Fever / Ph.D.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Istanbul University; Child Development / Üniversity Of Northwest /7

Genetically, an innate condition occurs due to the hereditary gene mutation of the body, which is passed on to individuals, and the progress of the immune system with its collapse and the lack of treatment is a disease that causes death. Amyloidosis can cause protein to build up outside the tissues, causing damage to organs. Inflammation of the inflammatory condition in the liver, lungs, heart membranes and joints is a very serious gene disease that causes the body to trigger the immune system and collapses the immune system, leading to the patient’s organ failure. The disease is transmitted through the recessive gene. Her parents can be seen in children with this gene mutation.

Therapy;

Although this disease is very common in our country; Arabs are also very common in Israel, Greek, Armenians and Italians. The inflammatory condition associated with this genetic mutation formation that appears at a young age managed to treat fever and pain attacks to a great extent in 1970 thanks to the herbal medicine named Colchicine. The diagnosis, treatment and follow-up of the disease is done by the Rheumatology Specialist. Regular colchicine treatment has been shown to reduce the number and severity of attacks in the vast majority of patients, as well as prevent amyloid development in all patients.

How to See It;

• Appears in childhood

• The first episode is between 15 and 20 years old

• Repetition of fire, fever exceeding 38c

• contractions in the body

• Seeing the attacks

• Abdominal Pain

• Head, neck, joint pain.

• muscle pain

• During the attack period, the patient is completely healthy

• Attacks between 12 hours and 3 days

• If seen in children, the child will be sick for 3 days

• Abdominal pains are confused with appendiceal – bladder pain.

• Pain in the chest occurs.

.Joint inflammation-arthritis

.A red rash under your knees and feet

.Swelling and pain in the testicle bag

• Increased rate of inflammation in the blood

RESOURCES

1-Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL / Istanbul University; Child Development / Üniversity Of Northwest/Child development and psychology Department /The University Of istanbul / The Üniversity Of Texas

2-Acıbadem Hospital

3-University of Boston; Amyloidosis can be diagnosed by detecting the characteristic amyloid protein stained by Congo red in a biopsy specimen of involved tissue (mouth, rectum, fat, kidney, heart, or liver). A needle aspiration biopsy of fat just under the skin of anterior abdominal wall, originally developed at Boston University, offers a simple and less invasive method to diagnose systemic amyloidosis.

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın iki kitabı Ekim 2019 da Marmara yayın evi tarafından basılmıştır. 1.Zihinsel Engellilik ve Otizm, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 2.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 3.Çocuk Gelişimi Araştırmaları Kitabı (basım aşamasında)

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.