(0-9) AY ANNE KARNINDA BESLENMENİN ÇOCUĞUN ZEKÂ GELİŞİM SÜRECİNE ETKİSİ (0-9) EFFECT OF NUTRITION IN THE MOTHER’S OBJECT ON THE CHILD’S INTELLIGENCE PROCESS, Yıldırım Bayezit, 2.ÖZKILIÇ, Alper,

(0-9) AY ANNE KARNINDA BESLENMENİN ÇOCUĞUN ZEKÂ GELİŞİM SÜRECİNE ETKİSİ 1.DELDAL, Yıldırım Bayezit, 2.ÖZKILIÇ, Alper

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL.P.hD./TÜRKİYE&ABD

Kıymetli Anne ve Babalar bu makalede uzun süre araştırdığımız yurt içi ve  yurt dışı akademisyenlerin,  tıp doktorlarının  araştırmalarından da edindiğimiz dünyadaki son güncel gelişmeleri sizin için makale haline getirdik. Nedir bu Anne karnında 0-9 ay arasındaki bebeklerin daha ceninken (beyin) zekâ gelişimi etkileyen anne karnındaki besin faktörleri.

Anne adayısınız ve bebeğiniz kesenizde sağlıklı bir şekilde olduğunu öğrendiniz.  Doktorunuz size kalbini dinletti. Sizler mutluluktan havalara uçtunuz. Banın duyguları mutluluğu bebeğinin kalp atışı annenin de aynı şekilde tarif edilmez bir an ve mutluluk oluştu. Yuvanıza sizden sizin bir parçanız gelecek. Her güzel şey onun için anne ve baba her şeyi düşünmeyi planlar, programlar yapmaya başlar. Peki, bu güzellikler içinde sizde artık bir Anne ve Baba adayısınız.

Bebeğin Beyin hücreleri ilk üç ayında gelişmeye başlar. Nöronları besleyen ve bir arada tutan destek doku hücreleri (Gliyal hücreler) de bu dönemde oluşur. Bu hücreler çocuğun yaşamı boyunca zekânın temelini atacaktır. Anne adayları hamilelik süresince kendilerine çok iyi bakmaları önemlidir. Bebeğinizin zekâ gelişimi çok önemli bu makaleyi çok iyi okuyun lütfen.

BEBEĞİN ANNE KARNINDA ZEKÂ GELİŞİMİ

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/TÜRKİYE&USA
  • İlk yirminci günden sonra kalbi gelişerek atmaya başlar. Cenin anne kanına düşmesiyle şekillenen organlardan biride beyindir. Bebeğiniz ilk 1 ayında fasulye şeklinden yavaş yavaş büyümeye başlar. Bebek 9 aya kadar tüm gelişim evrelerini tamamlayarak insan formunu alır. Yukarıda anlatılanların yanında en önemli Faktör beyin gelişimidir.

ANNE KARNINDA BEYİN GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GIDA ALIMI, ÇİNKO FAKTÖRÜ

Çinko Alımı Bebekler: 6 ay 2 mg / gün / 7-12 ay: 3mg / gün. Çinko Alımı Çocuk: 3 yaş/ 3 mg/ gün 4-8 yaş: 5 mg/ gün 9 -13 yaş: 8 mg/ gün.Çinko zihinsel Gelişimde birinci Faktördür.Çinko İçeren Yiyecekler:FındıkCevizSütYumurtaEt ürünleriKaraciğerKajuNohutKakaoKuzu etiMantarIspanakKefir ve Yoğurt

ANNE KARNINDA GIDA İLE İLGİLİ DİĞER FAKTÖRLER

  • Cıva içeren ton balığı gibi besinlerden uzak kalmalıdır.
  • Annenin gebelikte 14 kiloyu geçmemesi.
  • Aşırı zayıf olmamalıdır.
  • Mutlaka Kırmızı et Tüketilmeli
  • Balığın haftada en az bir kere tüketilmesi
  • Annenin Taze sebze ve meyve Tüketmesi
  • Gebelikte aşırın yenmemesi toksit besinlerden uzak durulması.
  • Folik asit ve omega 3/6
  • Çinko alımı.

Annenin Gebeyken sağlıklı beslenmesi bebeğin de beslenmesi anlamına geleceğinden. Beslenmenin zekâ gelişimi üstünde çok önemli rolü olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.Bebeğin zekâ Gelişimi Genetik ve Çevresel faktörlere bağlı olsa da yapılan son araştırmalar,

Bebeğin Zekâ Gelişiminin:Genetik Faktörler %30-35.Çevresel Faktörler(Eğitim, Aile, Sosyal Yaşam,İmkanlar )%20-25.Doğru Beslenme %15-20.Diğer Faktörler%20-25.Olumsuz Faktörler ayrı bir araştırma konusudur.

SONUÇ.Bu araştırma yazarlar tarafından  özgün olarak yazılmıştır.Öyle görülüyor ki Son yıllarda yapılan araştırmalar Annenin bebeğe gebeyken zekâ gelişimine katkısının %15-20 civarı olduğu. Anne faktörü vücuduna almaması gereken zararlı besinlerin bebeğinizin zekâ gelişimini olumsuz etkileyeceği de göz önüne bulundurulmalıdır.

REFERENCES

1.Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL,Ph.D. /  Istanbul University (Child Development) / Northwest University/USA / Child Development Department

2.Dr. Alper ÖZKILIÇ MD.,Ph.D./ Medicana Hastanesi /Biruni Üniversitesi/Çocuk Sağlığı ve Hatalıkları Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

NORTHWEST ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

(0-9) EFFECT OF NUTRITION IN THE MOTHER’S OBJECT ON THE CHILD’S INTELLIGENCE PROCESS

1.DELDAL, Yıldırım Bayezit, 2.ÖZKILIÇ, Alper

Precious Mothers and Fathers In this article, we have made the latest developments in the world, which we have acquired from the research of domestic and foreign academicians, medical doctors, for a long time. What is this? The nutritional factors in the womb, which affect the development of intelligence in the womb between 0-9 months when the fetus (brain) is investigated.

You are a expectant mother and you have learned that your baby is healthy in your purse. Your doctor made you listen to your heart. You flew from happiness to happiness. The feelings of happiness are a moment and happiness that is not described in the same way as the heartbeat of the baby. A part of you will come to your home from you. Every good thing for him mom and dad plans to think everything and starts making programs. Well, you are now a Mother and Father candidate in these beauties.

Baby’s brain cells begin to develop in the first trimester. Supporting tissue cells (glial cells) that feed and hold neurons together also form during this period. These cells will lay the foundation of intelligence throughout the child’s life. It is important that expectant mothers take good care of themselves during pregnancy. Please read this article very well, your baby’s intelligence development is very important.

INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF BABY’S MOM

• After the first twentieth day, his heart develops and begins to beat.

• One of the organs formed by the fetus falling into the mother’s blood is the brain.

• Your baby starts to grow slowly from bean shape in the first month.

The baby completes all developmental stages up to 9 months and takes the human form.

Besides the above, the most important factor is brain development.

FACTORS AFFECTING BRAIN DEVELOPMENT IN THE MOTHER’S WOMEN

FOOD PURCHASE, ZINC FACTOR

Zinc Intake Babies: 6 months 2 mg / day / 7-12 months: 3mg / day

Zinc intake Child: 3 years / 3 mg / day 4-8 years: 5 mg / day 9 -13 years: 8 mg / day

• Zinc is the First Factor in Mental Development

Foods Containing Zinc:

• Nuts

• Walnut

• Milk

•Egg

•Meat products

• liver

• Cashew

• Chickpea

• Cocoa

•Lamb meat

•Mushroom

• Spinach

• Kefir and Yogurt

OTHER FACTORS ABOUT FOOD IN MOM

Besin Avoid foods like mercury tuna fish.

The mother does not exceed 14 kilos during pregnancy.

It should not be too weak.

Kırmızı You should definitely consume red meat

Ilmesi Fish is consumed at least once a week

 Mother’s Consumption of Fresh Vegetables and Fruits

Aş Avoid eating excessive foods during pregnancy, avoiding toxic foods.

Ik Folic acid and omega 3/6

Alımı Zinc intake.

Since the mother’s healthy diet during pregnancy will mean feeding the baby as well. It has been revealed as a result of the researches that nutrition has a very important role in the development of intelligence.

Although baby intelligence development depends on Genetic and Environmental factors, recent researches,

Baby’s Intelligence Development:

Etik Genetic Factors 30-35%

Environmental Factors (Education, Family, Social Life, Facilities) 20-25%

Proper Nutrition 15-20%

Fak Other Factors 20-25%

• Negative Factors are a separate research topic.

RESULT

This research was originally written by the authors.

It seems that the researches carried out in recent years show that the contribution of the mother to the development of intelligence when pregnant with the baby is around 15-20%. It should also be taken into consideration that harmful foods that the mother factor should not take into the body will negatively affect your baby’s intelligence development.

REFERENCES

1.Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL., Ph.D. / Istanbul University (Child Development) / Northwest University / USA / Child Development Department

2.Dr. Alper ÖZKILIÇ MD., Ph.D. / Medicana Hospital / Biruni University / Child Health and Failure Specialist / Asst. Professor Dr. Alper ÖZKILIÇ / Medicana Hospital / Biruni University / Child Health and Failure Specialist

THANK YOU TO ISTANBUL UNIVERSITY

THANK YOU ONE OF THE UNIVERSITY

THANK YOU TO NORTHWEST UNIVERSITY

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Sınıf Lisans Devam... -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın Kitapları; 1.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İstanbul 2.Zihinsel Engellilik ve Otizm. ZET Yayın Evi-2020,Aralık/Ankara 3.Çocuklarda Beyin Gelişimi. Basım Aşamasında. ZET Yayın Evi/Ankara.2021.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.