0-3 YAŞ ARASI KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ VE DİL GELİŞİMİ SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYN GÖZÜNDEN İNCELENMESİ VE BU PROBLEMLERİN TEMEL NEDENLERİ, Asst.Prof.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
II. ULUSLAR ARASI ÇOCUK GELİŞİMİ VE NÖROLOJİSİ KONGRESİ 

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.2019

AMERİCAN NORTHWESTERN UNİVERSİTY-WASHİNGTON/ USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION/İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ

Asst.Prof.Dr.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD

Department of Child Development / American Northwestern University-WASHİNGTON / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ

0-3 YAŞ ARASI KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ VE DİL GELİŞİMİ SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYN GÖZÜNDEN İNCELENMESİ VE BU PROBLEMLERİN TEMEL NEDENLERİ.

Yapılan bu araştırma devamlı yâda geçici dil gelişim ve konuşma güçlüğü yaşayan ve en az bir çocuğa sahip bulunan; Sakarya, İstanbul, Ankara ilinde ikamet eden (300) Anneye Üçlü Likert tipi Anket ve literatür taraması sonucunda ulaşılan bilgiler yolu ile çoktan seçmeli 10 soru sorulmuş olup elde edilen cevaplar matematiksel yüzde yöntemi ile oranlama yapılarak çeşitli bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular sonuç olarak olduğu gibi verilmiştir. Matematiksel oranlanma yüzde yöntemi kullanılmıştır. (Cevap veren kişi sayısı/300)x100: %?:S

 • AMAÇ: 0-3 yaş arası dil gelişim bozukluğu ve konuşma güçlüğü çeken çocukların ebeveynlerin gözünden incelenmesi ve problemlerin temel nedenlerinin neler olduğunun öğrenilmesi amaçlanmıştır.
 • BULGULAR:
 • 1.SORU: Çocuklarda Dil gelişimin geri olmasının nedeni gebe kalmadan bir ay önce ve gebe kaldığınız süre içinde doktor kontrolü olmadan ilaç, alkol ve uyuşturucu madde kullanımından kaynaklana bileceği söylenebilir diye sorulmuştur. Alınan cevaplar (300) Anneden, (257) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%85,66) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (10) ile (%3,33), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (33)  yüzde olarak ise (%33)  olarak bulunmuştur.
 • 2.SORU: Bebeklerde Dil ve Konuşma geriliğinin sebeplerinden bebeğe gebe iken yanlış ya da yetersiz beslenmenizden kaynaklanabileceği düşünülmektedir diye sorulmuştur. Alınan cevaplar (300) Anneden, (207) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%69) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (29) ile (%9,66), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (64)  yüzde olarak ise (%21,33)  olarak bulunmuştur.
 • 3.SORU: Çocuklarda konuşma güçlüğün sebebi doğum esnasında karşılaşılan olumsuz durumların (erken doğum, bebeğin oksijensiz kalması, Sezaryen doğum hatası) gibi sebeplerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir sorulmuş. Alınan cevaplar (300) Anneden, (241) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%80,33) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (5) ile (% 1,66 ), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (54) yüzde olarak ise (% 18)  olarak bulunmuştur.
 • 4.SORU: Bebeğin doğduktan sonraki ilk 40 gün içinde, Ağır hastalık vakaları, sarılık, yüksek ateş, erken doğum sonrası organ yetmezliği, mikrop ve bulaşıcı hastalık faktörü etkisi gibi sebeplerden dolayı çocuğunuzun dil gelişimi ve konuşma güçlüğü yaşayabileceği söylenebilir diye sorulmuş. Alınan cevaplar (300) Anneden, (272) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%90,66 ) Kısmen katılıyorum
 • 6. SORU: Çocuğun doğumundan sonra 0-3 yaş döneminde Ani bir Şok geçirme, Korkma vakaları, Şiddete maruz kalma, Anne ile yeterince vakit geçirememe, iletişim eksikliği, Bakıcı etkisi gibi nedenlerden dolayı konuşma sorunu ya da kekeleyerek konuşma, geç konuşma yaşabileceği söylenmektedir diye sorulmuştur?
 • Alınan cevaplar (300) Anneden, (210) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%  70  ) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı ( 38 ) ile (% 12,66  ),  Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (52)  yüzde olarak ise (%17,33) olarak bulunmuştur.
 • 7.SORU: Çocuk da dil gelişim ve konuşma probleminin interaktif dijital dünyadan (televizyon,tablet,telefon) kaynaklanabileceği düşünülmektedir diye sorulmuş?
 • Alınan cevaplar ; 300 Anneden 30 tanesi kısmen katılıyorum (%10) Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı 72 ile (%24) ve Evet katılıyorum diyen Anne sayısı 198 yüzde  (%66) olarak bulunmuştur.
 • 8.SORU: 0-3 Yaş arasındaki çocuklarda bulunan dil gelişim sorunlarının, çocuğun yeterince sosyalleşememesi, aktivitelere katılmaması, akran ortamında az zaman geçirmesi, eğitici ve öğretici oyunlar içinde olmamasından çocuğun dil gelişiminin yeterince gelişmemesi düşünülebilir diye sorulmuş? Alınan cevaplar (300) Anneden, (246) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (% 82) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (24 ) ile (%8), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (30)  yüzde olarak ise (% 10) olarak bulunmuştur.
 • 9.SORU: Çocuğun dil gelişim bozukluğunun ve konuşma güçlüğünün (bilgisayar, oyun konsolu, dijital oyunlar, İnternet tabanlı tüm görsellerden) kaynaklanabileceği söyleyebiliriz diye sorulmuştur? Alınan cevaplar (300) Anneden,  (172) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%57,33) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (56) ile (%18,66 ),Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (72)  yüzde olarak ise (%24) olarak bulunmuştur.
 • 10.SORU: Çocuğun zihinsel gerilik, engellilik, genetik faktörler gibi sebeplerden ötürü geç konuşma güçlüğü ve ağır dil gelişim problemleri (hiç konuşamama, birkaç kelime ile konuşma, kelimeleri yutma, eksik konuşma, harfleri çıkaramama, ses veremem, söyleneni anlayamama) gibi faktörlerin etkisinin olduğu söylenebilir diye sorulmuş? Alınan cevaplar (300) Anneden, (292) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%97,33 ) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (0) ile (%0),Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (8)  yüzde olarak ise (%2,66) olarak bulunmuştur.
 • SONUÇ:
 • Dil gelişim bozukluğu ve Konuşma güçlüğü günümüzde bazı istisnai durumlar haricinde tedavisi olan ve çok sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Bu araştırma lüteratür açısında Türkiye de ilk kez yapılmış olması büyük önem ifade etmektedir. Konunun hassasiyeti bakımından Annelerin gebelik öncesi, gebeyken ve sonrasında çocuklarının daha sağlıklı olması için en önemli faktörün Anne olduğu ortaya çıkmaktadır.
 • Araştırmada bulunan sonuçlar madde halinde aşağıda belirtilmiştir.
 • Araştırmaya katılan annelerin, Çocuklarında meydana gelen dil gelişim ve konuşma güçlüğünün nedenlerini kendi görüşlerine göre şu şekilde belirtmişlerdir.
 • Annenin gebeyken kontrolsüz ilaç kullanımı,
 • Annenin alkol ve madde kullanımı,
 • Annenin yanlış ve yetersiz beslenmesi,
 • Doğum esnasında ki olumsuz durumlar (erken doğum, bebeğin oksijensiz kalması, Sezaryen doğum hatası)
 • Doğum sonrası ilk günler Ağır hastalık vakaları, sarılık, yüksek ateş, erken doğum sonrası organ yetmezliği, mikrop ve bulaşıcı hastalık faktörü
 • Bebeğin küçükken beyninin sarsılması, beyin üstü düşmesi, kaza, başına ağır bir cismin çarpması veya başına vurulması sonucu beynin hasar alması.
 • 0-3 yaş döneminde Ani bir Şok geçirme, Korkma vakaları, Şiddete maruz kalma, Anne ile yeterince vakit geçirememe, iletişim eksikliği, Bakıcın olumsuz etkisi.
 • Dil gelişim ve konuşma probleminin interaktif dijital dünyadan (televizyon, tablet, telefon) kaynaklanmaktadır.
 • Çocuğun yeterince sosyalleşememesi, aktivitelere katılmaması, akran ortamında az zaman geçirmesi, eğitici ve öğretici oyunlar içinde olmamasından çocuğun dil gelişiminin yeterince gelişmemesi.
 • Çocuğun dil gelişim bozukluğu ve konuşma güçlüğünün (bilgisayar, oyun konsolu, dijital oyunlar, İnternet tabanlı tüm görsellerden) kaynaklanmaktadır.
 • Zihinsel gerilik, engellilik, genetik faktörler gibi sebeplerden ötürü geç konuşma güçlüğü ve ağır dil gelişim problemleri (hiç konuşamama, birkaç kelime ile konuşma, kelimeleri yutma, eksik konuşma, harfleri çıkaramama, ses veremem, söyleneni anlayamama) gibi faktörlerin etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.

 • ÖNERİLER;
 • Bu araştırmada çıkan sonuçların annelerin 0-3 yaş arası gelişmekte olan çocuklarının dil ve gelişim, konuşma problemlerinin çoğunlukla annenin hataları, biyolojik sebepler ve çevre etkenlerinin neden olabileceği görülmüştür. Bebek bekleyen anne adayları çocuklarının sağlıklı bireyler olabilmesi için doğum öncesi ve doğum sonrası çocuklarına ve kendilerine çok dikkat etmeleri, tedbirlerini ve hassasiyetlerini en üst düzeye çıkarmalarını önerebiliriz. Uzman hekimlerin, psikologların denetiminde sürekli görüşmeler, muayene yolu ile doğacak olan bebeklerin sağlıklı bir dil gelişimin olması sağlanabilir. Alınacak tedbirlerin bebeklerde konuşma güçlüğünün olmaması için hekimlerimize ve annelerimize büyük roller düşmektedir
 • KAYNAKÇA
 • Asst.Prof. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD, Department of Child Development / American Northwestern University-washington / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi                        
 • Bu araştırma Yazara aittir ve Özgün olarak bilimsel araştırmalar sonucu yazılmıştır.

Asst.Prof. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL (Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi)

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın iki kitabı Ekim 2019 da Marmara yayın evi tarafından basılmıştır. 1.Zihinsel Engellilik ve Otizm, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 2.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 3.Çocuk Gelişimi Araştırmaları Kitabı (basım aşamasında)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.